top of page

Sống Khỏe 

Chia sẻ bài viết, video, sách của VietMD giúp quý vị sống vui khoẻ

  • VietMD cùng đài truyền hình online Pho Bolsa TV tại Orange County, California, Hoa Kỳ thực hiện cái bài nói chuyện về sức khoẻ và giáo dục.

  • VietMD hỗ trợ và tư vấn tổ chức phi lợi nhuận Ruy Băng Tím tại Việt Nam các bài viết về Ung Thư

  • VietMD cũng thường xuyên hợp tác với báo chí tại Việtnam và Hoa Kỳ viết bài về sức khoẻ và giáo dục

  • VietMD hợp tác với các cộng đồng trong hội chợ sức khoẻ và khám bệnh

bottom of page