top of page

VietMD cùng với các tổ chức khác cứu trợ Đồng Bào Miền Trung

October 26, 2016

VietMD.net, Pho Bolsa TV, and other private and public organizations, are seeking donations for people due to the Deadly Floods in October 2016, Central Vietnam. Recent news reports up to 20 dead found, thousands of people are injured and in danger due to hungry, contamination, and poor hygiene. 

 

VietMD.net, Pho Bolsa TV, và các tổ chức tư nhân và xã hội, các mạnh thường quân, kêu gọi đóng góp cho bà con trong cơn lũ thương tang ở Miền Trung tháng 10 vừa qua. Qúy vị click vào Donate phía trên để đóng góp. Chúng tôi sẽ cập nhật danh sách đóng góp thường xuyên tại đây. 

VietMD Team at the Annual Michigan Asian Health Fair 2016

October 22, 2016

​Thanks to VietMD Staff and Volunteers for your dedications today. You guys rock. 

Please reload

14701001_1225644790792257_2709244832018439024_o

14701001_1225644790792257_2709244832018439024_o

14633119_1225644177458985_4078861011407841497_o

14633119_1225644177458985_4078861011407841497_o

14682099_1225644050792331_894186696821555379_o

14682099_1225644050792331_894186696821555379_o

14681100_1225644520792284_8413990286902738167_o

14681100_1225644520792284_8413990286902738167_o

14706989_1225644264125643_5289591609766802574_o

14706989_1225644264125643_5289591609766802574_o

IMG_2277

IMG_2277

Describe your image.

14715641_1225645467458856_4826402298387298287_o

14715641_1225645467458856_4826402298387298287_o

Describe your image.

14712469_1225644740792262_1759616865983792787_o

14712469_1225644740792262_1759616865983792787_o

Describe your image.

14706793_1225643970792339_2553066466499833752_o

14706793_1225643970792339_2553066466499833752_o

Describe your image.

14707871_1225644414125628_5031850146935302940_o

14707871_1225644414125628_5031850146935302940_o

Describe your image.

14707800_1225644367458966_5316363171074678748_o

14707800_1225644367458966_5316363171074678748_o

Describe your image.

14706744_1225643980792338_1549623154508777773_o

14706744_1225643980792338_1549623154508777773_o

Describe your image.

14753210_1225644844125585_127768993423404291_o

14753210_1225644844125585_127768993423404291_o

Describe your image.

bottom of page