top of page

Sách

These books are fully endorsed by VietMD.net 

Sách Đã Xuất Bản

Bác Sĩ Riêng Của Bé Yêu: Phần 1 Chào Con Ba Mẹ Đã Sẵn Sàng

October 01, 2016

Quyển sách đầu tiên cùa BS Trần Thị Huyên Thảo, viết lời tựa bởi BS Wynn Trần, Nhà Xuất Bản Trẻ tại Vietnam xuất bản đã bán hết trong lần ra mắt đầu tiên. Hiện nay BS Thảo đang xuất bản lần 2 quyển này. BS Thảo cũng vừa ra mắt phần 2 tựa đề Bước Đệm Vững Chắc Vào Đời. Sác bán tại Vietnam giá 80,000 VND. VietMD xin chúc mừng BS Thảo. 

Communication in English for Vietnamese Health Professionals

January 31, 2016

Book written by Dr. Dinh Nguyen, VietMD AME instructor, on daily Medical English Communication with clear and simple examples. A must-have for medical students. AME students are eligible to have a free electronic version of this book. You can purchase this book at Amazon.com for $15.99

Please reload

bottom of page