top of page

Thông Tin

Sc Khe

Thông tin hữu ích về Vi rút Zika như cách phòng bệnh, cách ngừa muỗi, thông tin dành cho người mang thai. Những thông tin này được cung cấp bởi CDC.gov (Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng Ngừa Dịch Bệnh tại Hoa Kỳ)

"Bệnh Viêm Gan" có nghĩa là chứng viêm nhiễm gan. Bệnh Viêm Gan B là căn bệnh gan lay nhiễm do nhiễm siêu vi Viêm Gan B...

Thông tin hữu ích về các bệnh lây qua đường tình dục. Thông tin được cung cấp từ CDC.gov (Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng Ngừa Dịch Bệnh tại Hoa Kỳ)

Please reload

bottom of page